Our 2019 FRECA drivers

Oscar Piastri
Oscar Piastri

Oscar Piastri

Caio Collet
Caio Collet

Caio Collet

Alex Smolyar
Alex Smolyar

Alex Smolyar